Job description

Legal Counsel (NL)

Postuler pour cette offre Imprimer

Legalia zoekt momenteel een Nederlandstalige (of tweetalige NL-FR) Legal Counsel voor een groot internationaal, industrieel bedrijf gevestigd in Waals-Brabant.

 

Functie

U vervoegt een dynamische juridische afdeling en werkt onder de verantwoordelijkheid van de General Counsel. Jullie staan samen in voor de rechtszekerheid van de Belgische ondernemingen van de groep en jullie staan in direct contact met jullie collega’s op het terrein.

Uw taken zijn erg gevarieerd. Er zijn tegelijkertijd juridische vragen die deel uit kunnen maken van de strategie van het bedrijf en erg concrete dagelijkse vragen van uw collega’s op het terrein. Uw verantwoordelijkheden hebben voornamelijk betrekking op volgende materies:

 • Handelsrecht en contractenrecht

U bent, samen met de juridische team, een bevoorrechte juridische partner van de « business » en verleent proactieve juridische ondersteuning op het vlak van de contracten, zowel in onderhandelings-, als in de redactie- en de interpreteringsfasen.

De types contracten die u zult behandelen zijn erg verscheiden: diensten, huur, licenties, onderzoek, aan- en verkoop, concessies, herstructurering, transport, sponsoring, enz.

In voorkomend geval bereidt u de dossiers voor in samenwerking met externe adviseurs (advocaten, notarissen, enz.).

 

 • Beheerder van de juridische zaken en de handelsgeschillen

In nauwe samenwerking met de betrokken operationele en functionele directies beheert u geschillendossiers. Het gaat voornamelijk over commerciële geschillen.

U handelt proactief en baanbrekend om optimale minnelijke schikkingen voor de onderneming te bekomen en zo het aantal geschillendossiers te beperken. Daarna stelt u de overeengekomen transacties op.

In de rechterlijke fase werkt u nauw samen met de advocaten van de onderneming (voorbereiding van dossiers, bepaling van de oriëntaties, meewerken aan de uitwerking van de lijst van de verkoopargumenten, opvolging van de termijnen, enz.). U staat ook in voor de coördinatie van de verschillende interne klanten om de hoogste efficiëntie te verzekeren en de belangen van de onderneming te dienen.

 

 • Eenmalige projecten

U beantwoordt juridische vragen van interne orde, ter naleving van de nationale wetgeving en om de interne klanten bij te staan.

 

 • Wetgeving

U staat in voor het juridisch toezicht en werkt mee aan de opleiding van de personeelsleden voor wat de meest belangrijke nationale en communautaire wetgeving betreft, alsook hun evolutie.

 

Profiel

 Vereiste kwalificaties

 • U bent houder van een Masterdiploma Rechten
 • U hebt 4 tot 8 jaar ervaring in de handelsrecht en contractenrecht, aan de balie of in een onderneming
 • U beheerst het Nederlands en hebt een grondige kennis van het Frans en het Engels (de dossiers worden hoofdzakelijk in het Nederlands en het Engels behandeld)
 • Kennis van het concurrentierecht, en milieurecht en/of transportrecht is een troef

Persoonlijkheid

 • U bent in staat zelfstandig te werken in een steeds wisselende omgeving
 • U werkt graag in teamverband en bent communicatief, zowel met collega’s-juristen als niet-juristen
 • U bent discreet maar ook voldoende assertief om de taken die u werden toevertrouwd tot een goed einde te brengen en u bent in staat initiatieven te nemen wanneer dit opportuun is
 • U bent constant op zoek naar concrete en nuttige oplossingen voor uw interne klanten. Hierbij gaat u pragmatisch te werk en biedt u een luisterend oor voor de noden van uw interne klanten.
 • Dienstverlening aan de klant en organisatie vindt u erg belangrijk
 • U respecteert de termijnen
 • U bent bestand tegen de stress die uw functie met zich meebrengt
 • U bent stipt, integer, ondernemend, nieuwsgierig, dynamisch, proactief en flexibel

 

Aanbod

 • U krijgt de kans om te werken in een motiverende en internationale omgeving
 • U krijgt een zekere mate van autonomie in het beheer van de dossiers die aan u zijn toevertrouwd
 • U krijgt een aantrekkelijk salarispakket, in lijn met uw ervaring en uw bekwaamheid

 

Contact

Caroline Voisin

Partner

Legalia

Tel.: +32 (0)10 68 63 16

caroline.voisin@legalia.eu