Aanwerving

Legalia biedt diensten voor werving en selectie aan van juridische, fiscale, compliance en paralegal profielen.

Wij helpen u om de zeldzame parel waarnaar u zoekt te vinden en streven ernaar om dit doel op een doordachte, effectieve en proactieve manier te bereiken.

Werkwijze

1. Analyse van de vacature en van uw behoeften Open Sluiten

Eén van onze consultants bezoekt uw kantoor om de informatie die nodig is voor de uitvoering van de selectie en rekrutering te verkrijgen. Deze informatie is gerelateerd aan uw onderneming of kantoor (de activiteiten, de markt(en), de interne organisatie, de waarden, de betrokken afdeling, etc.), de vacature (omschrijving van taken en verantwoordelijkheden, vereiste vaardigheden, vergoedingsschaal, etc.), het vertrouwelijkheidsniveau, de timing, etc.

2. Het opstellen of aanpassen van de functieomschrijving Open Sluiten

Naar aanleiding van het interview in uw kantoor, creëert onze consultant een nieuw dossier over de selectie en werving in onze gespecialiseerde computersoftware, voert er alle verkregen informatie in en op basis hiervan creëert hij een functieomschrijving die u zal moeten valideren voordat de zoektocht van start gaat.

3. Actief onderzoek binnen het netwerk van Legalia en op de markt Open Sluiten

Als de functieomschrijving gevalideerd is, beginnen wij onze zoektocht naar kandidaten. We zoeken binnen ons netwerk van advocaten en op de markt (met name door advertenties te publiceren op gespecialiseerde sites van partners). Voor profielen die dit vereisen, gaan we ook over tot headhunting (optioneel).

4. Selectie van potentiële kandidaten Open Sluiten

Wanneer we voldoende kwaliteits-cv’s verzameld hebben voeren we een eerste selectie uit, op basis van de informatie waarover we beschikken (cv, telefonische interviews, notities uit interviews, etc.), en vullen deze vervolgens aan, indien we op een later tijdstip nog meer gekwalificeerde kandidaten ontmoeten.

5. Diepte-interviews van de weerhouden kandidaten Open Sluiten

Wij ontvangen de kandidaten in onze kantoren en nemen diepte-interviews af. Indien de kandidaat in het buitenland verblijft, zullen de eerste interviews via videoconferentie gehouden worden. Onze consultants zijn getraind in gesprekstechnieken zodat ze de beste kandidaten voor uw bedrijf of kantoor weten te identificeren en zo veel mogelijk informatie over hen weten te verkrijgen. Notities genomen tijdens de interviews worden vervolgens getranscribeerd in onze gespecialiseerde software opdat wij een kwaliteitscontrole kunnen uitvoeren.

6. Organiseren van tests bij gespecialiseerde partners (optioneel) Open Sluiten

Indien u dit wenst en als de functie dit vereist, kunnen wij persoonlijkheidstesten bij externe partners organiseren, zorgvuldig uitgekozen omwille van hun expertise. Deze stap is optioneel en de kosten van het testen zijn niet inbegrepen in het basisbedrag van onze tussenkomst.

7. Het opstellen van een "shortlist" die de weerhouden kandidaten en de vacature presenteren Open Sluiten

Op basis van de uitgevoerde interviews en eventuele persoonlijkheidstesten, stellen wij een “shortlist” op van de weerhouden kandidaten, en voegen hierbij hun cv en een individuele, gepersonaliseerde presentatie. Deze presentatie beslaat ongeveer een halve pagina en bevat met name de diverse redenen achter onze keuzes en alle informatie over de kandidaten die u niet terugvindt in hun CV.

8. Organiseren van interviews in uw kantoren Open Sluiten

Wanneer u kennis hebt kunnen maken met de profielen op de shortlist en besloten hebt wie u wilt ontmoeten in uw kantoor, organiseren wij voor u de verschillende interviews met de betrokken kandidaten. Indien nodig kunnen wij u, dankzij onze ervaring op dit gebied, helpen bij de voorbereiding van een rechtszaak die tijdens het interview bij u aan de kandidaat zal worden voorgelegd.

9. Het controleren van de referenties opgegeven door de kandidaten die u hebt geselecteerd Open Sluiten

Onze consultants controleren tijdens telefonische gesprekken systematisch de referenties van de kandidaten die u hebt ontmoet en die uw aandacht hebben weten te trekken. Dit is een van de kernstappen in ons selectieproces waaraan we veel belang hechten.

10. Opvolging en communicatie tot aan het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst Open Sluiten

In de fase van de onderhandelingen over de kernelementen van de arbeidsovereenkomst wordt alle communicatie tussen de partijen gemedieerd door Legalia. Dus, als de twee partijen zijn overeengekomen om samen te werken, faciliteren wij de uitwisseling van informatie en, indien wenselijk, stellen we oplossingen voor om een evenwichtig akkoord te bereiken.

11. Opvolging en communicatie na het in dienst treden van de geselecteerde kandidaat Open Sluiten

Na de aanwerving van de kandidaat blijven wij gedurende enkele maanden in contact met uw onderneming om zeker te stellen dat zijn of haar integratie aan uw en zijn of haar verwachtingen voldoet.

Getuigenis