Legal interim management is een nog recente praktijk in België. Elk jaar werken er meer en meer zelfstandige juristen voor juridische departementen van verschillende bedrijven.

Deze zelfstandige juristen, of ze nu advocaat zijn of niet, moeten een nieuw beroep aanleren. Binnen hun missie worden ze voortdurend geconfronteerd met vragen.

Candidats - Legal Interim Management

Dien ik aan de teamvergadering deel te nemen? Hoe kan ik mijn missie goed starten/beëindigen? Heeft het nut om persoonlijke relaties op te bouwen met de andere juristen van het departement? Hoe beheer ik mijn andere cliënten tijdens de missie? Hoe dien ik een confrater aan te spreken wanneer ik bij een cliënt werk terwijl ik zelf advocaat ben?

Allemaal vragen waarop er niet per se een evident antwoord bestaat en waarvoor ik advies geef op basis van concrete ervaringen.

Als specialist in legal interim management, heeft het team van Legalia een aanzienlijk aantal uren doorgebracht in dialoog met juridische directeurs, bedrijfsjuristen en legal interim managers. Of het nu tijdens de looptijd van een opdracht is, tijdens interviews of meer informele gelegenheden, tijdens een zakenlunch of receptie, wij hebben een hele reeks ervaringen bijeengegaard en hebben er een hele lijst tips uitgehaald die, volgens ons, dienen opgevolgd te worden opdat een opdracht van legal interim management zo vlot mogelijk verloopt.

Deze lijst is uiteraard niet uitputtend, maar wij hopen dat deze suggesties van nut zullen zijn voor de legal interim managers. Wij vernemen graag uw eventuele opmerkingen erover.

Advies N°1

Verzorg uw eerste indruk.

Men moet bijzonder veel aandacht schenken aan het begin van een legal interim management-missie. Dat is essentieel. Tijdens de eerste 5 dagen wordt de toon aangegeven voor de rest van de missie....

Lees meer
Advies N°2

Beperk het gebruik van uw smartphone.

Vele legal interim managers werken in een open bureauruimte terwijl ze op missie zijn en de meesten beschikken over een smartphone.

Lees meer
Advies N°3

Bewaar uw advies.

Een legal interim manager op missie levert een groot aantal juridische, fiscale of compliance adviezen. Soms worden deze adviezen in een geschreven nota bewaard voor de directie of een...

Lees meer
Advies N°4

Praat met de assistente.

De assistente van een juridisch departement bekleedt een centrale rol. Ze is van alles op de hoogte: externe of interne post, overeenkomsten die door het bedrijf worden getekend, de...

Lees meer
Advies N°5

Wees flexibel.

Flexibiliteit is een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van een legal interim management-opdracht. Elke consultant dient zich daar terdege bewust van te zijn. De onderneming die hem...

Lees meer
Advies N°6

Deel uw kennis.

Een legal interim manager die op missie gaat bij een cliënt, brengt niet louter de vaardigheden mee die nodig zijn voor één specifiek project; hij draagt tevens unieke kennis aan, die bij iedere...

Lees meer
Advies N°7

Vermenigvuldig uw ervaringen.

Legal interim managers kiezen voor tijdelijke opdrachten om verschillende redenen: de uitdaging, de afwisseling, de professionele ontmoetingen, de onafhankelijkheid, de flexibele werkuren,...

Lees meer
Advies N°8

Wees pragmatisch.

Juridisch advies voor een bedrijf moet op pragmatische wijze verleend worden. Met andere woorden: het advies moet in de praktijk kunnen toegepast worden. Zo niet, is het advies nutteloos.

Lees meer
Advies N°9

Leer over uw cliënt.

De duur van legal interim-missies kan sterk uiteenlopen: de opdrachten kunnen heel kort zijn (slechts enkele dagen), of heel lang (een jaar of meer). Vaak is de duur van de opdracht niet vanaf het...

Lees meer
Advies N°10

Deel uw agenda.

Legal interim managers zijn van nature en uit vrije wil zeer onafhankelijk ingesteld. Indien u kiest voor een dergelijke carrière, betekent dit doorgaans dat u onder andere op zoek bent naar...

Lees meer
Advies N°11

Maak voorstellen.

De komst van een legal interim manager binnen een bedrijf wordt om verschillende redenen verwacht, de meest voor de hand liggende is een behoorlijke werkdruk. Wanneer de advocaten tenslotte...

Lees meer
Advies N°12

Vorm u.

Gezien u opdrachten als legal interim management uitvoert, worden al uw tijd en energie besteed aan uw klant. De vraag is over het algemeen zeer sterk en u hebt geen tijd om een paar uur in de...

Lees meer
Advies N°13

Dialogeer met de tussenpersoon.

De opdrachten van legal interim management volgen elkaar op, maar zijn niet gelijk. Elke bedrijfscultuur is anders, de materies variëren, uw collega's veranderen, de intensiteit is sterker of...

Lees meer