Job description

Business Manager (Legal consultancy unit)

Solliciteren Afdrukken
 1. Inleiding

Legalia is op zoek naar een Business Manager voor een van haar klanten in de sector van de juridische, sociale en fiscale consultancy.   

 1. Functie

In de functie van Business Manager, wordt u gelast met het beheer van de teams juridische consultants (+/- 50 personen) en de groei van uw consultancy departement teneinde ambitieuze doelstellingen met de entiteit in constante groei te verwezenlijken. U draagt eveneens bij aan de groei van de juridische en de commerciële competentie van uw consultants door coaching en opleidingen te organiseren of door het delen van de kennis in de schoot zelf van de entiteit.

Meer concreet:

 • Stelt u een businessplanin functie van de strategie van de entiteit op en past u deze toe door uw doelstellingen in concrete acties om te zetten;
 • U leidt uw teams op correcte wijze en u motiveert ze teneinde deze doelstellingen te halen;
 • U waakt over de ontwikkeling van de juridische consultantsin een positieve werkomgeving, in het bijzonder door, de ondernemingswaarden en -cultuur uit te dragen, door het potentieel van uw teams te ontwikkelen en door hen voldoende autonomie te laten zodat ze zich op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen organiseren;
 • U staat borg voor de rentabiliteit van uw departement. U bepaalt de prijspolitiek, evalueert de impact van winst en verlies op uw activiteit en u neemt de nodige maatregelen. Bij de lancering van nieuwe producten evalueert u de potentiële risico’s en voordelen;
 • U bent actief in de markt en u laat de groeikansen niet links liggenzodat de bestaande producten en diensten worden verbeterd en er nieuwe worden gecreëerd;
 • U detecteert de positieve signalen bij de bestaande klanten van het departement teneinde hen oplossingen, aangepast aan hun noden, voor te kunnen stellen. U legt gemakkelijklange termijn relaties met de prospectsom de klantenportefeuille te doen groeien. 
 1. Profiel
 • U bent ofwel houder van een Master Rechten en u hebt affiniteiten en/of ervaring in management, ofwel van een andere Master (Bestuurswetenschappen, enz.) en hebt een specifieke affiniteit met de juridische sector en consultancy;
 • U hebt meerdere jaren ervaring in een managersfunctie;
 • U hebt een uitstekend zakelijk inzicht;
 • U wordt gezien als een people manager die zijn teams kan aansturen, coachen en motiveren. Uw stijl als manager laat toe dat uw medewerkers autonoom aan de slag kunnen;
 • U geeft blijk van assertiviteit en u communiceert op efficiënte wijze;
 • U beheert de relaties met de klanten en met de partners op een kwalitatieve wijze, op basis van regelmatige contacten en een open communicatie; 
 • U bent Franstalig of Nederlandstalig met een perfecte mondelinge kennis van de andere landstaal. U hebt bovendien een goede kennis van het Engels; 
 • U bent een echte leider en werkt efficiënt en precies;
 • U bent resultaatgericht, u optimaliseert uw werk en beseft dat een duurzame business een rendabele business is. 
 1. Aanbod

Wij bieden u een aantrekkelijk loon en package dat in de lijn ligt van uw capaciteiten en uw ervaring.

 1. Contact

Céline Pottier
Recruitment Consultant
Legalila
Tel +32 (0)10 88 07 60
celine.pottier@legalia.eu