Job description

Compliance Adviseur - banksector

Solliciteren Afdrukken

Legalia is momenteel op zoek naar een Compliance Adviseur voor een belangrijke acteur van de bank-sector in Belgïe. De functie is voor Antwerpen.

FUNCTIE

 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van het Compliance Monitoring Programma. Vanuit je analyses formuleer je adviezen en in overleg met de betrokken domeinen volg je de implementatie ervan op. 
 • Je beoordeelt voorstellen rond nieuwe beleggingsproducten op hun conformiteit met het wet- en regelgevend kader in de context van het product-goedkeuringsproces. 
 • Je volgt van zeer nabij de implementatie op van de MiFID regelgeving en je verstrekt adviezen over diverse voorstellen en verrichtingen vanuit de operationele domeinen rond de toepassing van de MiFID regelgeving. 
 • Je analyseert productopleidingen en commerciële opleidingen voor beleggingen vanuit de optiek van hun conformiteit met MiFID en formuleert aandachtspunten met het oog op de fiattering. 
 • Je voert tweedelijns MiFID-controles uit in het kader van het MiFID-monitoringplan. 
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen om de vastgestelde risico's te beheersen, in overleg met de Compliance Officer. 
 • Je informeert jezelf omtrent nieuwe tendensen, wetgeving en regelgeving binnen de compliance-activiteitsdomeinen, je interpreteert deze en, in voorkomend geval, adviseer je de compliance officer over de te nemen maatregelen. 
 • Je informeert de agenten over voorstellen, beslissingen en maatregelen m.b.t. compliance en in het bijzonder ook met betrekking tot fraudepreventie. 
 • Je werkt mee aan de opmaak van Compliance opleidingen, evenals aan andere sensibiliseringsinitiatieven naar agenten en de hoofdzetel.

PROFIEL

 • Je beschikt over een masterdiploma. 
 • Je beschikt bovendien over minimum 5 jaar relevante ervaring inzake beleggingsproducten en de MiFID regelgeving en je toont duidelijk belangstelling voor de overige aan Compliance toegewezen activiteitsdomeinen, o.m. fraudepreventie, witwassen, financiële markten, fiscaal voorkomingsbeleid. 
 • Je hebt een brede kennis van de diverse operationele aspecten uit de compliancegevoelige domeinen, in het bijzonder van beleggingen en vermogen, maar verder ook van betaalverkeer, kredieten, cliëntenbeheer... 
 • Je durft initiatieven te nemen en je kan zelfstandig beslissen over belangrijke zaken. 
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je weet je kennis op regelmatige basis te actualiseren. 
 • Je kan assertief de standpunten van compliance overbrengen naar de betrokken binnendiensten en naar de agenten en hun medewerkers. 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.