News

26E editie van de dag van de bedrijfsjurist

Legalia heeft deelgenomen aan de 26e dag van de bedrijfsjurist die op donderdag 19 november jl. werd gehouden in de kantoren van ENGIE te Brussel.

26E editie van de dag van de bedrijfsjurist

Het thema dat tijdens de dag centraal stond was bijzonder intressant en luidde: “De digitale uitdaging van de jurist”. De slogan “Let’s go digital!” verwees dan ook naar dit thema.

Talrijke sprekers hebben ons ingelicht over uiteenlopende, boeiende onderwerpen , gaande van de integriteit van gegevens voor elektronische archivering tot de kwesties van e-commerce op de werkplaats, cloud computing, cyberrisico’s en verzekeringen, elektronische betalingen, etc.

Ook Koen Geens, minister van Justitie, vereerde ons met zijn aanwezigheid en legde ons de acties ondernomen door zijn administratie om ondernemingen in staat te stellen profijt te halen uit de digitalisering, uit.

Zoals gewoonlijk was dit niet te missen evenement van de Belgische juridische wereld, door het VPG goed georganiseerd en omkaderd.

De bijdragen van de sprekers werden verzameld in een boek, gepubliceerd door Bruylant in zijn collectie “Het bedrijfsrecht in evolutie”.