News

Aan de UCL is een nieuwe opleiding ‘Business Ethics and Compliance Management’ gelanceerd.

De UCLouvain lanceerde op 23 september 2016 een nieuwe opleiding met als titel ‘Business ethics and compliance management’.

Aan de UCL is een nieuwe opleiding ‘Business Ethics and Compliance Management’  gelanceerd.

Dit programma speelt in op de huidige behoeften van bedrijven om naar behoren geïnformeerd te zijn over deze complexe kwesties om zo procedures te implementeren die aangepast zijn aan hun specifieke omgeving.

“Ethiek en de naleving van de normen die bedrijven sturen (‘compliance’) zijn met het verloop van de tijd essentiële elementen geworden van het bedrijfsleven en met name in de financiële sector. Sinds kort brengt deze realiteit ook het creëren van nieuwe werkgelegenheden en het creëren van nieuwe beroepen met zich mee (compliance officer, FATCA officer, MLRO, etc.). Het doel van de voorgestelde opleiding is om studenten in te leiden in de belangrijkste thema’s gerelateerd aan deze nieuwe uitdagingen , zegt de heer Arnaud Lecocq, advocaat in Brussel en lid van het onderwijsteam van de opleiding.

Deze trend is duidelijk terug te vinden op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven zijn momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers die opgeleid zijn in compliance. 

Het programma van 158 uur, gesponsord door het bedrijf Solvay, omvat een theoretisch gedeelte gecombineerd met praktische werken, inclusief kritische debatten onder de deelnemers. De lessen worden twee keer per maand gegeven, op vrijdag- en zaterdagavond.

Ze zijn gegroepeerd in 6 modules:

  1. De fundamentele onderdelen van Compliance (ethiek, bestuursmodellen, risicobeheer, gedragscodes, opleiding, inspecties, etc.) 
  2. Cultuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  3. Monitoring en auditing
  4. De regelgevende compliance (anticorruptie, witwassen van geld, concurrentie, controle op de uitvoer, mensenrechten, gegevensbescherming)
  5. Casestudy's
  6. Indienen van een persoonlijk werk over een bepaald onderwerp (30 pagina's)

Alle informatie met betrekking tot deze opleiding is beschikbaar op de website van de UCL op het volgende adres: https://www.uclouvain.be/business-ethics.html

Legalia begrijpt het belang van deze nieuwe trend en reageert adequaat op de wensen van zijn klanten die op zoek zijn naar vaardigheden op dit specifieke gebied, of het nu opdrachten betreft met tussenkomst van onze consultants of permanente wervingen.