News

Crowdfunding: Verplichte accreditatie door de FSMA

Ontdek hoe deze wijziging in de regulatie bedrijven beïnvloedt die alternatieve financieringsdiensten aanbieden in België.

Crowdfunding: Verplichte accreditatie door de FSMA

De bedrijven of organisaties van wie de gebruikelijke professionele activiteit bestaat uit het ter beschikking stellen van een digitaal platform om alternatieve financieringsdiensten aan te bieden in België, moeten vanaf heden gecertifieerd zijn door de FSMA (Wet van 18 december 2016, inwerkingtredeing op 1 februari 2017).

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van crowdfunding platformen:

  • platforms waarop het publiek een donatie kan doen aan een project of een bedrijf;
  • platforms waarop het publiek geld overschrijft om iets in ruil te verkrijgen (een exemplaar van een drukwerk, een relatiegeschenk, ...) wat gewoonlijk minder waarde heeft dan het betaalde bedrag;
  • platforms waarop het publiek kan investeren in het bedrijf, door middel van een lening of door het ter beschikking stellen van kapitaal met als doel om te delen in de eventuele winst.

De nieuwe wet richt zich op het laatste type van platforms dat toelaat om aandelen te kopen.

Op 31 maart 2017 liep de periode voor het indienen van aanvragen voor accreditatie voor bedrijven die reeds crowdfunding aanbieden in België af.

De financieringsplatforms die een geldige aanvraag hebben ingediend hebben voorlopig het recht om hun activiteiten verder te zetten, tot de definitieve beslissing van de FSMA.
Dit betreft volgende organisaties: Crofun (Schoten), Ecco Nova (Liège), Ekigroup (Braine-le-Comte), Lookandfin (Bruxelles) en MyMicroinvest (Bruxelles).

Bedrijven die al een accreditatie van de FSMA hadden verkregen voor andere activiteiten moeten enkel formeel kennisgeven van hun intentie om alternatieve financieringsdiensten aan te bieden in België. 
Dit is van toepassing op volgende bedrijven: KBC Securities (Bruxelles) en Hands-on BV (Rotterdam).

Bron: FSMA